Společnost ÚRS PRAHA vstoupila do Odborné rady pro BIM

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. se stala kolektivním sponzorským členem a rozšířila řady Odborné rady pro BIM

02 APRIL 2014, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Společnost ÚRS PRAHA, a.s. se k 1. březnu 2014 stala sponzorským kolektivním členem Odborné rady pro BIM. Tento krok byl logickým vyústěním dosavadní úspěšné spolupráce, k jejímž nejvýznamnějším výstupům patří vydání BIM příručky – první české publikace zabývající se BIM problematikou.

„Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sledujeme vývoj na zahraničních stavebních trzích, jsme zainteresování v řadě projektů a společenství, víme, že BIM představuje celosvětově úspěšný trend. Problematika BIM je nově také součástí evropské legislativy, a proto je podpora a rozvoj tohoto směru v České republice velice důležitá.“, objasňuje důvody vstupu do CzBIM ředitel společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Ing. František Glazar.

Pojem BIM bývá mylně pojímán pouze jako 3D model objektu. Avšak právě písmenu I (informacím) bývá přikládáním největší význam, protože samotný 3D model neobsahuje všechna data potřebná pro celý stavební proces.BIM je soubor koordinovaných procesů, které jsou řízeny moderními technologiemi. Přidaná hodnota tkví ve vytváření, řízení a sdílení informací nutných pro rozhodování napříč celým životním cyklem projektu. Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr.

Jako sponzorský kolektivní člen se bude moci ÚRS PRAHA, a.s. rozšířit a prohloubit dosavadní spolupráci s Odbornou radou pro BIM, a to zejména v následujících oblastech:

  • propagace a podpora zavádění metodiky BIM do praxe,
  • publikační činnost na téma informačního modelování budov,
  • podpora vzdělávání formou přednášek a seminářů,
  • normotvorba a legislativa.

Autor článku: Barbora Pospíšilová, ÚRS PRAHA, a.s., pospisilova@urspraha.cz

#####

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se oceňováním stavební produkce, distribucí stavebních SW, analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. Získejte informace z oblasti stavebnictví a seznamte se podrobně s činnostmi společnosti. www.urspraha.czwww.prorozpocty.cz

Quotes
"Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sledujeme vývoj na zahraničních stavebních trzích, jsme zainteresování v řadě projektů a společenství, víme, že BIM představuje celosvětově úspěšný trend. Problematika BIM je nově také součástí evropské legislativy, a proto je podpora a rozvoj tohoto směru v České republice velice důležitá." Ing. František Glazar
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news