BIM Průzkum 2014: pro malé a střední stavební podniky

Pro malé a střední stavební firmy do 250 zaměstnanců je určen další BIM průzkum, který inicioval jeden z členů Odborné rady pro BIM v rámci své diplomové práce

09 APRIL 2014, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Pro malé a střední stavební podniky do 250 zaměstnanců je určen další BIM průzkum, který inicioval jeden z členů Odborné rady pro BIM v rámci diplomové práce, kterou zpracovává na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě stavební, konkrétně v rámci Studijního oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

"V současnosti píši diplomovou práci na téma Rozbor problematiky implementace BIM v malém a středním stavebním podniku. Tímto bych chtěl požádat všechny zástupce stavebních firem spadajících do kategorie malých a středních firem o spolupráci vyplněním dotazníku." říká Martin Zeman, diplomant Fakulty stavební ČVUT v Praze a také člen Odborné rady pro BIM.

Cílem tohoto BIM průzkumu je zjistit povědomí i aktuální situaci zavádění BIM na úrovni malých a středních stavebních firem.

Pokud spadá vaše firma do kategorie, které je BIM průzkum určen, prosíme věnujte chvilku z vašeho času jejímu vyplnění. Jednak svým názorem pomůžete zjistit situaci se zaváděním BIM v České republice a navíc malá odměna v podobě možnosti získat tištěnou BIM Příručku Vás nejspíš nemine.

BIM Příručka je již nyní ke stažení na stránkách Odborné rady pro BIM v elektronické podobě. Kromě samotné definice BIM, se zde mohou čtenáři seznámit se zkušenostmi s BIM v zahraničí nebo se dozvědět, pro koho je BIM určen a jaké přínosy, ale i úskalí BIM přináší jednotlivým účastníkům stavebního procesu.

Zúčastnit se BIM průzkumu mohou zástupci malých a středních stavebních firem nejpozději do 5. května 2014, na kdy je naplánována uzávěrka průzkumu.

Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news