Open BIM pro lepší spolupráci ve stavebnictví

Open BIM je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb, založený na otevřených standardech a pracovních postupech.

27 MARCH 2014, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
"Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Uvítáme, když se dodavatelé AEC softwaru, činitelé v odvětví AEC - projektanti, stavební inženýři, stavební firmy - i AEC projekty zapojí a budou užívat logo Open BIM jako symbol úspěšné, hladké a efektivní spolupráce." zní z úst zástupců mezinárodní aliance buildingSMART, jejíž členové stáli u zrodu Open BIM myšlenky.

Odborná rada pro BIM iniciovala spuštění lokalizovaných webových stránek, které by účastníkům v oboru stavebnictví přiblížily myšlenku tzv.Open BIMspolupráce. Za tímto účelem připravila Odborná rada pro BIM webové stránky www.OpenBIM.cz, které byly spuštěny u příležitosti konání výroční konference BIM DAY 2013.

Open BIMkoncept je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb, který je založený na otevřených standardech a pracovních postupech.

Proč je Open BIM pro budoucnost stavebnictví důležité?

  • Open BIM podporuje transparentní, otevřený postup prací, který umožňuje jednotlivým stranám účastnit se projektu bez ohledu na to, jaké softwarové nástroje používají.
  • Open BIM vytváří společný jazyk pro široce využívané procesy a umožňuje firmám a státu realizovat projekty průhledným způsobem, srovnatelným ohodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat.
  • Open BIM poskytuje trvalá projektová data použitelná v průběhu celého procesu a tím eliminuje nutnost opakovaného zadávání a z toho plynoucích chyb.
  • Open BIM myšlenka nabízí všem dodavatelům softwaru možnost zapojit se a vzájemně soutěžit s řešeními nezávislými na použitém systému.
  • Open BIM podporuje online dodávky produktu s přesnějšími poptávkami ze strany uživatelů a dodává data přímo do BIM.

Open BIM je iniciativou aliance buildingSMART® International, jejíž členové - skupina Nemetschek Group, společnost Tekla, DDS-CAD a další vedoucí dodavatelé softwaru spojili své síly a spustili celosvětový program, který má v odvětví stavebnictví a architektury (AEC) podporovat pracovní toky. Proto součástí Open BIM procesu je i tzv.Open BIM Certifikace, jakožto technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.

Na první pohled by se mohlo zdát, že iniciativa Open BIM je záležitostí pouze programátorů softwarových nástrojů v odvětví AEC. Snahou buildingSMART je však šířit myšlenku Open BIM spolupráce mezy těmi, kteří ony AEC softwary používají, tedy mezi architekty, projektanty, stavebními inženýry, stavebními firmami, správci budov i samotnými investory. Ti všichni se mohou zasadit svojí denodenní činností o to, že myšlenka Open BIM zvítězí a stane se symbolem úspěšné, hladké a efektivní spolupráce napříč stavebnictvím.

Pokud Vás myšlenka Open BIM zaujala, navštivte již teď webové stránky OpenBIM.cz, kde můžete načerpat podrobnější informace k dané problematice, dotýkající se celého stavebnictví. A pokud se rozhodnete myšlenku Open BIM spolupráce uplatňovat v praxi, dejte nám o tom rozhodně vědět!

Odborná rada pro BIM

Quotes
"Odborná rada pro BIM si je vědoma důležitosti podpory efektivní a bezproblémové spolupráce ve stavebnictví a proto se konceptu Open BIM spolupráce chce věnovat dlouhodobě a kontinuálně. Iniciativa Open BIM sice vzešla především od vývojářů software aktivních v mezinárodní alianci buildingSMART. Ambice Open BIM jsou především v nastavení procesů bezproblémové spolupráce mezi všemi účastníky stavebnictví, od projekce přes výstavbu až po správu. K myšlence Open BIM se tedy může přihlásit kdokoliv. " Petr Vaněk, předseda rady sdružení Odborná rada pro BIM
Images
Videos
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news