BIM DAY 2013: BIM jako výzva, BIM jako vize!

Podaří se metodiku informačního modelu budovy označovanou zkratkou BIM prosadit jako součást dlouhodobé vize ve stavebnictví.

18 SEPTEMBER 2013
Summary
Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně? Proč by se metodika BIM měla uplatnit také v českém stavebnictví?

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny dnes realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů dnešního stavebnictví. Pomoci změnit tato vskutku nepříznivá fakta by mohla i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM.

BIM: Projekce - Výstavba - Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.

Výroční konferencí BIM DAY 2013 navazuje Odborná rada pro BIM (CzBIM) na předchozí konference věnované problematice BIM. Ty postupně naznačily účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřely diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR. Odborná rada pro BIM i nadále sleduje vývoj ve světě a také dění na domácí scéně.

BIM doma i ve světě

V první části programu se představí členové CzBIM se svými pilotními projekty, na kterých ukáží své první zkušenosti s metodikou BIM. Mezi přednášejícími se představí zástupci projekčních ateliérů di5 architekti inženýři, EnergySim, MS Architekti, FADW. Jedna z prvních staveb v ČR vyprojektovaná metodikou BIM je nyní realizovaná firmou SKANSKA v Praze na Smíchově. Prostor bude věnován rovněž problematice výuky BIM, kdy bude prezentován patrně jeden z prvních bakalářských projektů zpracovaných metodikou BIM. V neposlední řadě představíme činnost Odborné rady pro BIM a především její první pracovní skupiny pro BIM & Standardy a Legislativu.

V druhé části konference se představí zahraniční hosté, odborníci na zavádění BIM. Mezi hlavními řečníky se tak objeví architekt Ben Wallbank – BIM konzultant ze společnosti Smart BIM Solutions, Richard Vertigan ze společnosti 4Project, oba z Velké Británie. Mezi zahraničními řečníky se rovněž objeví Lutz Bettels ze společnosti Bentley Systems a zástupce německé sekce mezinárodní aliance BuildingSMART. Nebude chybět ani přednáška Marka Boutena z firmy Data Design System z Nizozemí, specialisty na BIM projektování technických zařízení budov. BIM z pohledu správce budov představí zástupci maďarské firmy vintoCON András Szigeti a Peter Tuczai. Bohatý výčet zahraničních řečníků uzavírají Leif Granholm zástupce finské společnosti Tekla a profesor Stephen Lockley z univerzity Northumbria z Velké Británie.

Přijďte diskutovat o budoucnosti metodiky BIM

V souvislosti s tématem konference o avizovanými přednáškami se nabízí hned několik otázek:

  • Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?
  • Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?
  • Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

O BIM (Building Information Modeling)

Zkratkou BIM je označována nová metodika práce založená na principu informačního modelu budovy. Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. Je jisté, že BIM vyvolá nové požadavky na pracovní postupy, změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků ve stavebnictví. Od architektů a projektantů, přes dodavatele staveb až po investory a správce budov.

O Odborné radě pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví od projekce přes výstavbu až po správu majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více nejen evropských států.

KONFERENCE
BIM DAY 2013 | BIM: VÝZVA I VIZE

METODIKA BIM JAKO DLOUHODOBÁ VIZE PRO STAVEBNICTVÍ
čtvrtek 31. října 2013 od 9 do 18 hodin
Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

On-line registrační formulář

Organizátoři: Odborná rada pro BIM a Centrum AdMaS;
Zakládající členové: Bentley Systems ČR s.r.o., Centrum AdMaS, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Data Design System, FADW s.r.o., SKANSKA a.s.;
Sponzorští členové - Hlavní partneři: Tekla, Centers Data;
Kolektivní členové: di5 architekti inženýři, EnergySim, MS architekti;
Ve spolupráci: Envi A., Asociace pro rozvoj infrastruktury, ČAOK, IFMA CZ;
Strategičtí partneři: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Kabinet modelového projektování Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČKAIT;
Organizační podpora: art Echo.

Quotes
"Konference BIM DAY 2013 opět po roce nabídne setkání s předními zahraničními odborníky zabývajícími se zaváděním metodiky BIM do stavebnictví." Petr Vaněk, předseda rady sdružení, Odborná rada pro BIM
"Organizátoři oslovili odborníky napříč stavebnictvím, tak aby si návštěvníci konference BIM DAY 2013 udělali názor na BIM v kontextu všech etap životního cyklu staveb. Od projektování přes výstavbu až po správu budov." Michal Jirát, člen rady sdružení, Odborná rada pro BIM
"Doprovodný program konference, určený pedagogům vysokých i středních škol nabídne diskuzní setkání o změnách výuky v souvislosti se zaváděním BIM do praxe. Pokud se má BIM prosadit v praxi, měli by ze škol vycházet mladí odborníci znalí metodiky BIM." Viktor Johanis, místopředseda rady sdružení, Odborná rada pro BIM
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news