Bentley Systems opět společností roku

Společnost Bentley Systems byla časopisem Construction Computing podruhé za sebou jmenována „společností roku“. Nejvyššího ocenění se dostalo také produktu SpecWave Composer, a to v kategorii „Produkt hodný pozornosti".

12 FEBRUARY 2014, EXTON, PA, USA
Summary
Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední dodavatel komplexních softwarových řešení na podporu infrastruktury, dnes oznámila, že byla jmenována „společností roku“ v programu Construction Computing Awards 2013 (známém také jako The Hammers) – tohoto uznání se jí dostalo již druhý rok po sobě. Společnost Bentley dále oznámila, že její software SpecWave Composer na vytváření, řízení a dodržování specifikací získal nejvyšší ocenění v kategorii „Produkt hodný pozornosti“; v ní se hodnotí nové produkty, které byly uvedeny na trh v roce 2013 a během následujících dvanácti měsíců se zřejmě stanou významnými. Společnost Bentley také získala druhá místa v kategoriích „Architektonický softwarový produkt roku“ za produkt GenerativeComponents, „Produkt roku na správu dokumentů a obsahu“ za produkt ProjectWise a „Mobilní technologie roku“ za produkt Field Supervisor.

Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední dodavatel komplexních softwarových řešení na podporu infrastruktury, dnes oznámila, že byla jmenována „společností roku“ v programu Construction Computing Awards 2013 (známém také jako The Hammers) – tohoto uznání se jí dostalo již druhý rok po sobě. Společnost Bentley dále oznámila, že její software SpecWave Composer na vytváření, řízení a dodržování specifikacízískal nejvyšší ocenění v kategorii „Produkt hodný pozornosti“; v ní se hodnotí nové produkty, které byly uvedeny na trh v roce 2013 a během následujících dvanácti měsíců se zřejmě stanou významnými. Společnost Bentley také získala druhá místa v kategoriích „Architektonický softwarový produkt roku“ za produkt GenerativeComponents, „Produkt roku na správu dokumentů a obsahu“ za produkt ProjectWise a „Mobilní technologie roku“ za produkt Field Supervisor.

Ceny Construction Computing Awards, které jsou sponzorovány britským časopisem Construction Computing, se letos udělovaly již po osmé; představují a oceňují technologie, nástroje a řešení pro efektivní projektování, stavbu, údržbu a úpravy komerčních i obytných budov, bytové výstavby a stavebních projektů bez ohledu na velikost. Vítěze vybírají jednak čtenáři časopisu Construction Computing, mezi něž patří profesionálové v oblasti IT ze stavebních, výrobních, projekčních a servisních společností, a jednak porota tvořená významnými odborníky z oboru, kteří posuzují jednotlivé kategorie produktů.

David Chadwick, editor časopisů CAD User a Construction ComputingU.K., řekl: „Vítězství společnosti Bentley v kategorii ‚Společnost roku‘ dvakrát za sebou je důkazem jejího vytrvalého úsilí o poskytování inovačních produktů a služeb pro stavebnictví se zaměřením jak na projektování, tak na infrastrukturu. Mezi příklady z nedávné doby, které byly představeny na poslední konferenci Year in Infrastructure pořádané společností Bentley v Londýně, patří nejen SpecWave Composer, ale také ProjectWise Construction Work Package Server na správu prováděcí dokumentace pro stavební práce po celou dobu trvání projektu a služby Bentley CONNECT na propojování účastníků projektu v cloudových a hybridních prostředích. Společnou vlastností nabídek společnosti Bentley je informační mobilita pro spolupráci, jíž se dosahuje prostřednictvím jejího B/IM, které zdokonaluje dosah a výhody BIM. Jménem všech zaměstnanců časopisu Construction Computing gratuluji společnosti Bentley k tomuto nejnovějšímu uznání.“

Huw Roberts, viceprezident společnosti Bentley, ve svém komentáři k cenám řekl: „Jsme skutečně poctěni uznáním, kterého se nám dostalo od čtenářů časopisu Construction Computing, a děkujeme jim za projevy důvěry. Také děkujeme redakci časopisu Construction Computing za vynikající práci, kterou povzbuzuje tyto profesionály v oblasti IT ke zkoumání inovací a zvažování možností jejich použití; takovou inovací je například naše řešení B/IM, které přináší vylepšení na podporu spolupráce v rámci BIM a pomáhá sjednotit chování tisíců pohyblivých součástí v konstrukci, čímž snižuje riziko a zvyšuje rentabilitu vlastníků, stejně jako dodavatelů.“

A pokračoval takto: „S hrdostí přijímáme toto ocenění jménem nejen všech našich kolegů, ale také uživatelů z celého světa, kteří využívají naše produkty inovačními způsoby k tomu, aby výrazně zlepšili životnost projektů a objektů.

Další informace o cenách Construction Computing Awards 2013 najdete na stránkách www.constructioncomputingawards.co.uk.

Informace o pokroku společnosti Bentley ve formě B/IM

„B/IM“ znamená pokrok vdosahu a výhodách voblasti BIM za účelem lépe fungujících objektů infrastruktury a lépe fungujících projektů infrastruktury prostřednictvím zvýšení:

hloubky informačního modelování – posouvají se od vizualizace návrhu k simulaci chování, ověřování řádného postupu a zapracování do projektu;

šířky informační mobility – usnadňující spolupráci mezi různými oblastmi projektu od návrhu ke konstrukci a provozu.

Informace o časopisu Construction Computing

Časopis Construction Computing je jediným britským časopisem, který se zaměřuje speciálně na řešení IT pro stavebnictví. Vychází šestkrát ročně a je kombinován s časopisem CAD User AEC Magazine. Každé vydání vychází v nákladu přes 10 000 výtisků.

Redakce časopisu si klade za cíl informovat o všech aspektech používání produktů a služeb v oblasti IT pro stavebnictví v široké řadě oblastí. Redakční obsah je uváděn do kontextu stavební společnosti a stavebního projektu. Zabývá se například tím, jak nějaká konkrétní součást IT zlepší průběh určitého stavebního projektu a jak zlepší fungování stavební společnosti a její vztahy se zákazníkem. Obsah je předkládán tak, aby bylo možné ukázat, že IT přináší stavebním firmám skutečné výhody jako vyšší rentabilitu, nižší náklady a rychlejší realizaci projektů.

Další informace o časopisu Construction Computing najdete na stránkách www.construction-computing.com.

Informace o společnosti Bentley Systems, Incorporated

Bentley je předním světovým dodavatelem softwarových řešení na podporu infrastruktury, která jsou určena architektům, technikům, geodetům, konstruktérům a provozovatelům infrastruktury. Společnost Bentley Systems aplikuje informační mobilitu za účelem zlepšování vlastností objektů tím, že podporuje informační modelování prostřednictvím integrovaných projektů pro inteligentní infrastrukturu. Mezi její řešení patří platforma MicroStation pro navrhování a modelování infrastruktury, platforma ProjectWise pro spolupráci a sdílení dat a procesů v rámci projekčního týmu a platforma AssetWise pro práci s objekty infrastruktury – všechny tyto platformy podporují široké portfolio vzájemně spolupracujících aplikací a jsou doplněny profesionálními službami s celosvětovým pokrytím. Společnost Bentley byla založena v roce 1984, má více než 3 000 zaměstnanců v 50 zemích, dosahuje ročního obratu přes 600 mil. USD a od roku 2005 investovala více než 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley jsou k dispozici na stránkách www.bentley.com a v její výroční zprávě. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky.Souborné informace o inovačních infrastrukturních projektech z výročního udílení cen Be Inspired s možností vyhledávání najdete v publikacích Year in Infrastructure od společnosti Bentley. Máte-li zájem o profesionální síť sloužící členům z oblasti infrastruktury za účelem sdružování, komunikace a vzájemného vzdělávání, navštivte portál Be Communities.

Chcete-li si stáhnout žebříček největších vlastníků Bentley Infrastructure 500, který obsahuje jedinečný výčet předních světových vlastníků infrastruktury z veřejného i soukromého sektoru, uspořádaný podle hodnoty jejich úhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránky www.bentley.com/500.

# # #

Bentley, logo „B“, Be, SpecWave, Bentley CONNECT, GenerativeComponents, MicroStation a ProjectWise jsou buď registrované anebo neregistrované ochranné známky nebo servisní značky společnosti Bentley Systems, Incorporated nebo některé z jejích dceřiných společností, které jsou v jejím přímém nebo nepřímém vlastnictví. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Quotes
"Jsme skutečně poctěni uznáním, kterého se nám dostalo od čtenářů časopisu Construction Computing, a děkujeme jim za projevy důvěry. Také děkujeme redakci časopisu Construction Computing za vynikající práci, kterou povzbuzuje tyto profesionály v oblasti IT ke zkoumání inovací a zvažování možností jejich použití; takovou inovací je například naše řešení B/IM, které přináší vylepšení na podporu spolupráce v rámci BIM a pomáhá sjednotit chování tisíců pohyblivých součástí v konstrukci, čímž snižuje riziko a zvyšuje rentabilitu vlastníků, stejně jako dodavatelů. S hrdostí přijímáme toto ocenění jménem nejen všech našich kolegů, ale také uživatelů z celého světa, kteří využívají naše produkty inovačními způsoby k tomu, aby výrazně zlepšili životnost projektů a objektů." Huw Roberts, víceprezident společnosti Bentley
"Vítězství společnosti Bentley v kategorii ‚Společnost roku‘ dvakrát za sebou je důkazem jejího vytrvalého úsilí o poskytování inovačních produktů a služeb pro stavebnictví se zaměřením jak na projektování, tak na infrastrukturu. Mezi příklady z nedávné doby, které byly představeny na poslední konferenci Year in Infrastructure pořádané společností Bentley v Londýně, patří nejen SpecWave Composer, ale také ProjectWise Construction Work Package Server na správu prováděcí dokumentace pro stavební práce po celou dobu trvání projektu a služby Bentley CONNECT na propojování účastníků projektu v cloudových a hybridních prostředích. Společnou vlastností nabídek společnosti Bentley je informační mobilita pro spolupráci, jíž se dosahuje prostřednictvím jejího B/IM, které zdokonaluje dosah a výhody BIM. Jménem všech zaměstnanců časopisu Construction Computing gratuluji společnosti Bentley k tomuto nejnovějšímu uznání." David Chadwick, editor časopisů CAD User a Construction Computing – U.K.
Images
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news