Zvláštní cenu za BIM získala Skanska za Corso Court v Karlíně

Stavba roku 2016: Zvláštní cena za BIM přístup putuje do Karlína

14 OCTOBER 2016, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM se letos poprvé v takřka 25 leté historii soutěže Stavba roku rozhodla vyhlásit a udělit cenu za BIM. Zvláštní cena za rozsah využití techlologie BIM byla udělena stavbě Corso Court v Praze - Karlíně, realizovanou společností Skanska. A to především za celkovou komplexnost využití BIM modelu během realizace této stavby.

V letošním 24. ročníku soutěže Stavba roku se hodnotilo 65 přihlášených staveb. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13.10.2016 proběhlo vyhlášení nejen 6 titulů Stavby roku, ale také 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti.

„Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu Kč a o 7 miliard překonala loňský rekord. To představuje cca 1/5 hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce“, doplňuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Již od loňského ročníku je vidět významný nástup nových technologií. Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22% z přihlášených děl a dvakrát více než vloni. Nová cena Nadace architektury a stavitelství a Odborné rady pro BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou."

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se rozhodla udělit ocenění za BIM přístup stavbě Corso Court v Karlíně. Realizace společnosti Skanska svým rozsahem využití BIM metodiky výrazně předčila ostatní stavby, se kterými soutěžila a kde byl BIM v jistém rozsahu rovněž využit. Cena BIM byla udělena stavbě Corso Court za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybráné části interiérů.

"Využití BIM technologie na objektu Corso Court v Karlíně bylo ze všech přihlášených staveb nejucelenější, nejvíce se blížilo smyslu a principům teorie metodiky BIM, což přihlašovatel navíc podtrhl nadstandardním způsobem prezentace. Při přípravě a realizaci stavby byl BIM využit nejen ke koordinaci, ale také pro vykazování, časové plánování a také při řešení detailů samotné realizace na staveništi. " Hodnotí BIM přístup společnosti Skanska člen sborů expertů soutěže Stavba roku Tomáš Minka z di5 architekti inženýři a také člen Odborné rady pro BIM a dodává: " Je zřejmé, že na tomto projektu byly principy BIM využity v nejširším rozsahu. Za zmínku stojí také určitě snaha o BIM spolupráci mezi jednotlivými účastníky výstavby a výměnu informací mezi nimi během více projektových fází tohoto investičního záměru. "

Podle slov Ivany Krošové, ředitelky odboru Projektová kancelář si ve Skanska velmi váží vítězství v této kategorii. "Udělenou cenu bereme jako ocenění našeho mnohaletého úsilí v oblasti rozvoje BIM. BIM nabízí široké možnosti zlepšení řízení stavby, ale jeho implementace je běh na dlouhou trať." Říká Ivana Krošová a dále k zavádění BIM ve společnosti Skanska doplňuje: "S každým novým BIM projektem jak v oblasti pozemního, tak dopravního stavitelství zkoušíme nové možnosti využití a neustále zlepšujeme stávající. Těšíme se, že příští rok budeme mít možnost nominovat další BIM projekt a prezentovat jeho širší použití a výhody."

Kancelářská budova Corso Court v Praze

Corso Court se nachází v oblasti historické blokové struktury Karlína v sousedství nově vybudovaných kancelářských budov CORSO I a CORSO IIA. Založení objektu je řešeno pomocí velkoprůměrových vrtaných pilot. Nosným systémem budovy je monolitický železobetonový skelet, který tvoří obdélníkový tvar. Objekt se nachází v docházkové vzdálenosti od zastávek tramvají i stanice metra Křižíkova. V objektu se nachází 302 parkovacích stání.

Moderní kancelářská budova v Karlíně podle návrhu architekta Ricarda Bofilla je certifikovaná LEED Platinum a poskytuje zdravé a inspirující pracovní prostředí. Celá realizační dokumentace projektu je provedena ve 3D – BIM, budova je vybavena chytrým systémem osvětlení a bezdrátovým ovládáním svítidel vyrobených na míru.

Výsledky soutěže Stavba roku 2016 byly vyhlášeny ve čtvrtek 13. října v Betlémské kapli v rámci slavnostního ceremoniálu. Kompletní seznam přihlášených staveb i výsledky soutěže naleznete na stránkách soutěže Stavba roku.

Quotes
"Již od loňského ročníku je vidět významný nástup nových technologií. Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22% z přihlášených děl a dvakrát více než vloni. Nová cena Nadace architektury a stavitelství a Odborné rady pro BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou." Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. - prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku
"Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se rozhodla udělit ocenění za BIM přístup stavbě Corso Court v Karlíně. Realizace společnosti Skanska svým rozsahem využití BIM metodiky výrazně předčila ostatní stavby, se kterými soutěžila a kde byl BIM v jistém rozsahu rovněž využit. Cena BIM byla udělena stavbě Corso Court za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybráné části interiérů." Ing. arch. Petr Vaněk - předseda rady sdružení Odborné rady pro BIM
"Je zřejmé, že na tomto projektu byly principy BIM využity v nejširším rozsahu. Za zmínku stojí také určitě snaha o BIM spolupráci mezi jednotlivými účastníky výstavby a výměnu informací mezi nimi během více projektových fází tohoto investičního záměru." Ing. Tomáš Minka - jednatel di5 architekti inženýři a člen Odborné rady pro BIM a člen sboru expertů soutěže Stavba roku 2016
"Skanska si velmi váží vítězství v této kategorii, které bereme jako ocenění našeho mnohaletého úsilí v oblasti rozvoje BIM. BIM nabízí široké možnosti zlepšení řízení stavby, ale jeho implementace je běh na dlouhou trať. S každým novým BIM projektem jak v oblasti pozemního, tak dopravního stavitelství zkoušíme nové možnosti využití a neustále zlepšujeme stávající. Těšíme se, že příští rok budeme mít možnost nominovat další BIM projekt a prezentovat jeho širší použití a výhody." Ing. Ivana Krošová - ředitelka odboru Projektová kancelář SKANSKA a.s.
Documents
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news