Čeká stavebnictví revoluce nebo evoluce? Zjistěte to na BIM DAY 2015!

Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe jak v zahraničí, tak i v České republice. Konference BIM DAY je pravidelnou „událostí roku“ organizovanou Odbornou radou pro BIM.

08 OCTOBER 2015, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Cílem říjnové výroční konference není jen roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe v Česku, ale také snaha poukázat na celosvětové trendy při zavádění inovací ve stavebnictví. Konference BIM DAY je pravidelnou „událostí roku“ organizovanou již od roku 2011 Odbornou radou pro BIM.

Letošní ročník, jenž se bude konat ve čtvrtek 15. října 2015 již tradičně v prostorách Národní technické knihovny v Praze, seznámí účastníky s nejnovějšími zkušenostmi při využívání metodiky BIM v zahraničí i se zaváděním metodiky BIM do praxe v Česku. Během celého dne věnovanému informačnímu modelování budov, či obecně staveb se přestaví celá řada domácích i zahraničních řečníků.

BIM jako prostředek inovací ve stavebnictví

Program konference je rozdělen do několika bloků. Oproti prvním ročníkům konference BIM DAY, kdy byly bloky děleny na domácí a světové dění v oblasti BIM, letos organizátoři chtěli zdůraznit skutečnost, že BIM již není v Česku již takovou novinkou a také to, že se metodika BIM dotýká celého stavebnictví bez rozdílu druhu výstavby. Proto první blok bude věnován obecně BIMu a také prostředí pro správu dat. BIM je především o informacích a o datech, která je potřeba umět efektivně řídit a spravovat. Obecně bude první blok o inovacích, které s sebou zavedení BIM přináší, i proto se úvodní blok jmenuje BIM jako prostředek inovací ve stavebnictví. Mezi zahraničními řečníky vystoupí například Søren Spile z Dánska či Ben Wallbank z Velké Británie. V dalších blocích se postupně představí domácí i zahraniční řečníci, aby představili své zkušenosti s využitím BIM v pozemním stavitelství i u dopravních staveb.

BIM pro pozemní stavby

Ve druhém bloku zaměřeném na pozemní stavitelství se opět představí jak čeští, tak i zahraniční řečníci, konrétně Tomáš Funtík ze Slovenska, Ivana Krošová z Česka či Hrvoje Petrovic z Chorvatska. Prezentaci představující úspěšnou implementaci BIM pro zhotovitele staveb přednese portugalský řečník António Ruvio Meireles. Jeho přednáška ukáže, jak definovat BIM strategii, čeho se vyvarovat a jaké by měly být krátkodobé a střednědobé přínosy integrace BIM ve firemních procesech.

BIM není jen o budovách

Ačkoliv z anglického termínu Building information Modeling se ujal překlad Informační model budovy, bylo by možná přesnější používat překlad informační model stavby. BIM se totiž uplatňuje ve výstavbě jako obecný princip, a to navíc v celém životním cyklu, tedy nejen během projekční přípravy a ve výstavbě, ale zásadní dopad má pro správu a údržbu stavby. Důkazem toho je plánovaný třetí blok, který bude věnován dopravním stavbám. Holandský postoj k používání metodiky BIM přiblíží Jordy Brouwers a Cristian Otter. Tito BIM specialisté budou mluvit o historii zavádění BIM v Nizozemí. Řeč bude i o praktických zkušenostech neboť oba pracují na velkých reálných projektech, z nichž některé jsou ve výstavbě, jiné již dokončené. Mezi hlavními tématy jejich přednášky budou úrovně zavádění BIM a otázka, zda a proč vůbec BIM využívat. Holandské řečníky doplní norský odborník na využití BIM v dopravní stavitelství Hallvard Blekastad.

Součástí konference budou i odpolední panelové diskuze na čtyři témata: BIM v projekční praxi, BIM při řízení průběhu výstavby, BIM při správě majetku a diskuzní panel na téma BIM pro dopravní stavby.

Konference BIM DAY 2015 se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2015 od 9:00 do 17:30 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze.

Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem je Odborná rada pro BIM.

About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news