Jak se připravit na lepší časy ve stavebnictví? Zaveďme BIM!

V rámci doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu v Brně se bude diskutovat také o problematice zavádění metodiky BIM do stavebnictví. Na pátek 24. dubna 2015 proto Odborná rada pro BIM připravila BIM Seminář.

23 APRIL 2015, BRNO, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Jak ale zavést BIM? Jaké konkrétní kroky udělat? Jak připravit české stavebnictví na BIM? Na tyto a obdobné otázky se pokusí odpovědět v pátek 24. dubna 2015 od 10 do 13 hodin v Brně odborníci pohybující se na různých pozicích ve stavebnictví, aby se podělili o své zkušenosti s metodikou BIM. BIM Seminář se koná v rámci doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2015 v Brně. Kromě jiného se návštěvníci seznámí také se stavem příprav pro zavedení metodiky BIM do českého stavebnictví, konkrétně na úrovni státní správy.

Metodiku BIM lze jednoznačně vnímat jako prostředek inovace, kterou stavebnictví jako celek potřebuje ke svému růstu. Čeká po hubených letech i české stavebnictví konečně růst? Barbora Pospíšilová, manažerka pro inovace ze společnosti ÚRS Praha, jež je zároveň členem organizace Euroconstruct, potvrzuje narůstající optimismus týkající se očekávaného růstu stavebnictví v Evropě. „Indikátory důvěry ve stavebnictví konečně rostou, a jak se tedy připravit na lepší časy? BIM je rozhodně cestou!“ uvádí na téma „lepších časů“ ve stavebnictví. BIM může být určitě jedním z podpůrných faktorů lepších časů ve stavebnictví. „Avšak podmínkou úspěšné realizace růstu stavební produkce u nás není jen otázkou zavedení BIM nebo více peněz, ale zejména obnovení vzájemné důvěry všech účastníků stavebního procesu, konec dumpingových cen, zlepšení úrovně zadávání veřejných zakázek státem, zlepšení legislativy (Zákon o veřejných zakázkách, Stavební zákon, práce UOHS atd.). Z hlediska objemu pak jsou největší rezervy v oblasti zahajování, výstavby a opravy dopravní infrastruktury.“ upozorňuje na celkovou situaci ve stavebnictví František Glazar, ředitel společnosti ÚRS Praha.

BIM seminář v Brně seznámí posluchače s teoretickými i praktickými aspekty informačního modelování budov - BIM a naznačí možnosti této metodiky práce. Kromě teoretických informací bude BIM představen nejen jako standard, ale i jako norma. To, že BIM není prozatím v ČR legislativně uzákoněn, neznamená, že se nic v této oblasti neděje a že bychom se s ním v Česku nesetkali již v praxi. BIM se představí na praktických ukázkách několika projekčních ateliérů, které metodiku BIM úspěšně zavedli a používají jí. Na projekční praxi pak navážeme možnostmi využití BIM knihoven, BIM objektů a nástrojů od výrobců, které slouží pro snadnou specifikaci a využití obsažených informací od výrobců stavebních výrobků a technologií pro realizaci stavby a facility management. I proto nezapomeneme ani na nejzásadnější část životního cyklu stavby, její užívání.

Mezi přednášejícími doprovodného program vystoupí například Štěpánka Tomanová ze společnosti Walinger a externí spolupracovnice ÚNMZ; Barbora Pospíšilová, manažerka pro inovace ze společnosti ÚRS Praha; Petr Matyáš, spoluzakladatel projekčního ateliéru di5 architekti inženýři; Petr Vokoun, zakladatel a vedoucí vývoje společnosti BIM Project; Milan Hampl z firmy IKA DATA a vicepresident IFMA CZ.

Seminář je koncipován tak, aby přinesl posluchačům základní informace o metodice BIM a uvedl je do problematiky, která se dotýká všech účastníků stavebního procesu - od architektů, projektantů, přes projektové manažery, stavební firmy až po vlastníky, investory či developery staveb, správce budov a facility manažery.

Vstup na akci volný po registraci na: http://eepurl.com/biC7DP
Účastníci BIM semináře obdrží zdarma BIM Příručku

Quotes
"Indikátory důvěry ve stavebnictví konečně rostou, a jak se tedy připravit na lepší časy? BIM je rozhodně cestou!" Barbora Pospíšilová, manažerka pro inovace ÚRS Praha
"Avšak podmínkou úspěšné realizace růstu stavební produkce u nás není jen otázkou zavedení BIM nebo více peněz, ale zejména obnovení vzájemné důvěry všech účastníků stavebního procesu, konec dumpingových cen, zlepšení úrovně zadávání veřejných zakázek státem, zlepšení legislativy (Zákon o veřejných zakázkách, Stavební zákon, práce UOHS atd.). Z hlediska objemu pak jsou největší rezervy v oblasti zahajování, výstavby a opravy dopravní infrastruktury." František Glazar, ředitel společnosti ÚRS Praha
Images
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news